Partneri

  • cisco partner
  • HP Enterprise
  • hp
  • Microsoft
  • Dell
  • Lenovo

ISO STANDARDI

iso9001

Microsoft MCSA

MCSA

Šta je MCSA?

Sertifikat MCSA (Microsoft® Certified Systems Administrator – administrator sistema sa Microsoftovim sertifikatom) je projektovan za profesionalce koji implementiraju, upravljaju i rešavaju probleme u postojećim mrežnim i sistemskim okruženjima zasnovanim na Microsoft Windows 2012 platformama, uključujući i Windows .NET Server.

Njihova uloga kod implementiranja obuhvata instaliranje i konfigurisanje delova sistema. Uloga kod upravljanja obuhvata administriranje i održavanje sistema.

Tipični MCSA održava stotine i hiljade korisnika na 2 do 100 lokacija.

Tipični mrežni servisi i resursi obuhvataju poruke, baze podataka, datoteke i štampanje, proksi server ili mrežna barijera, Internet i intranet, daljinski pristup i upravljanje klijentskim računarima.

Potrebe povezivanja obuhvataju povezivanje poslovnica i pojedinačnih korisnika na udaljenim lokacijama sa korporacijskom mrežom i povezivanje korporacijske mreže sa Internetom.

Zašto se sertifikovati?

Microsoft je kompanija koja je u poslednjih nekoliko decenija, zahvaljujući svojim softverskim rešenjima preuzela primat u oblasti projektovanja sistemskog softvera.

Danas, softverska rešenja ove kopanije pokrivaju više od 85% svetskog tržišta, što dovoljno govori o kvalitetu same kompanije.

Imajući u vidu pokrivenost tržišta Microsoft-ovim proizvodima, nameće se i potreba za visoko obučenim sistem inžinjerima koji će biti u stanju da iskoriste sve prednosti ove tehnologije. Stoga je Microsoft uveo različite nivoe sertifikacije za svoje sistem inžinjere.

Kome je namenjen MCSA?

MCSA sertifikat odgovara osobama koje žele da postanu ili već rade kao: Administratori mreže, Inženjeri mreže, Sistem administratori, IT inženjeri, Administratori informacionih sistema, Specijalisti za tehničku podršku.

Dobijanjem MCSA sertifikata, Systems Administrator demonstrira da poseduje sve veštine neophodne za uspešnu implementaciju, upravljanje i rešavanje problema (troubleshooting) pri radu na mrežnim sistemima koji se baziraju na Microsoft Windows 2012 okruženju.


IT Usluge

computer systems

Implementacija i održavanje računarskih sistema i mreža

Implementacija računarskih sistema na hardware-skom nivou uz koje nudimo nekoliko nivoa održavanja. Projektovanje, instalacija i održavanje računarskih mreža na pasivnom i aktivnom nivou

it pros

Iznajmljivanje radne snage za IT potrebe poslodavaca

Veritas za potrebe svojih korisnika nudi uslugu iznajmljivanja opreme i radne snage. Iznajmljivanje može biti kratkoročno, vezano za specifičan događaj (prezentaciju, konferenciju...), a može...

consulting

IT consulting

Konsultacije oko projektovanja i implementacije IT rešenja (mreže, backup, radne stanice, printeri, serveri, …)

go to top help